News
Our strategists will help you set an objective and choose your tools, developing a plan that is custom-built for your business.
25
มี.ค. - 2021
การเฝ้าระวังโรคหลอดลมอักเสบติดต่อเชิงรุกจำเป็นสำหรับการควบคุมโรค

โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ (infectious bronchitis: IB) สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ RNA virus ในสกุล Gammacoronavirus ไวรัสก่อโรคประกอบด้วยหลากหลายซีโรไทป์ เช่น Massachusetts, Connecticut, 4/91 และ QX เป็นต้น สามารถติดต่อและแพร่โรคจากการสัมผัสกับไก่ป่วยหรือสัตว์พาหะ โดยการหายใจและการกิน ไก่ป่วยจะขับไวรัสปนมากับอาหาร น้ำ และสิ่งรองนอน ในไก่พันธุ์สามารถถ่ายเชื้อไวรัสผ่านไข่ได้ การแพร่กระจายโรคในฝูงเกิดได้อย่างรวดเร็ว ไก่เล็กที่ติดเชื้อจะพบอาการซึม มีเสียงหวัด หายใจมีเสียงดัง เยื่อตาอักเสบ ตาเปียกแฉะ ไซนัสบวม มีน้ำมูก ฟุบนอนหมอบ ไก่ป่วยจะตายด้วยระบบหายใจล้มเหลว บางสายพันธุ์ทำให้ไตอักเสบร่วมด้วย ในกรณีไก่ไข่และไก่พันธุ์ อาจแสดงอาการทางระบบหายใจไม่เด่นชัด ส่วนใหญ่จะพบรังไข่อักเสบ ไข่ลด ไข่ลักษณะผิดปกติ บิดเบี้ยว ไข่ขาว เหลว หลังจากฟื้นโรคอัตราการไข่จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ มีอัตราการตายต่ำหากไม่มีโรคแทรกซ้อน นอกจากนี้ไวรัส IB บางสายพันธุ์ก่อโรคที่ระบบสืบพันธุ์ ส่งผลให้ท่อนำไข่และรังไข่ไม่เจริญเติบโต ไก่เหล่านี้มักไม่ให้ไข่เมื่อถึงระยะให้ ผลผลิต (false layer) และพบถุงน้ำที่ท่อนำไข่ (cystic oviduct) ทำให้พบลักษณะท้องป่องคล้ายไก่ท้องมาน จนไก่มีท่ายืนผิดปกติ (penguin like stance) 

รูปภาพ ลักษณะไข่ผิดรูปและสีเปลือกซีด หรือไข่เปลือกนิ่ม พบไข่ขาวเหลวเป็นน้ำ 

ทั้งนี้การป้องกันโรคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรประกอบด้วยหลายส่วน ทั้งเรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรือนให้เหมาะสม เข้มงวดระบบป้องกันโรคภายในฟาร์มและการทำวัคซีน ซึ่งจากการที่ไวรัส IB ประกอบด้วยหลากหลายซีโรไทป์ ดังนั้นการเลือกวัคซีนที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ โดยการที่จะเลือกวัคซีนที่ เหมาะสมได้นั้นเราต้องทราบว่าในบริเวณพื้นที่ที่ฟาร์มของเราตั้งอยู่มีไวรัส IB สายพันธุ์ใดกำลังระบาดเสียก่อน 

การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกจึงเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่มีความจำเป็นในการควบคุมโรค แต่ก็ทำได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากไวรัส IB มีความคงตัวต่ำ ไก่ที่มีสุขภาพดีสามารถติดเชื้อไวรัสได้ โดยจะพบไวรัสปริมาณสูงสุดก่อนที่เราจะเห็นอาการทางคลินิก ดังนั้น เมื่อเราเห็นอาการทางคลินิกแล้วปริมาณไวรัสก็เริ่มลดน้อยลง จึงเป็นการยากที่จะเก็บตัวอย่างเพื่อเพาะแยกเชื้อไวรัส ในการเก็บตัวอย่างแนะนำให้ทำการสวอปบริเวณเพดานปากอย่างน้อยจำนวน 25 ตัว/โรงเรือน และทำการแช่เย็นทันทีก่อนส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

แปลและเรียบเรียงโดย สพ.ญ.สายสร้อย ส่องประเสริฐ  

เอกสารอ้างอิง  

  • https://www.thepoultrysite.com/articles/surveillance-of-circulating-ibv-types-essential-for-disease-control  
  • https://www.thepoultrysite.com/publications/diseases-of-poultry/194/infectious-bronchitis-ib 
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *