News
Our strategists will help you set an objective and choose your tools, developing a plan that is custom-built for your business.
07
เม.ย. - 2020
ข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เนื่องด้วยสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายมากขึ้น ทางคณะผู้บริหารธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์บก จึงมีมติให้เข้มงวดและดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ ทั้งการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นตามที่กระทรวงสาธารณสุขและราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสจากคนสู่คนโดยเฉพาะพนักงานของธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์บก ดังนี้

1. การให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิค-19 และวิธีป้องกันในทุกช่องทางสื่อสาร ทั้งป้ายบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร บอร์ดประชาสัมพันธ์

2. คัดกรองผู้ที่เข้ามาติดต่อและพนักงานที่เข้ามาทำงานในอาคาร ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประจำในทุกทางเข้าของสำนักงาน ไม่ควรนัดพบผู้ที่มาติดต่อ คู่ค้า ที่สำนักงาน ให้นัดพบ ณ สถานที่ภายนอกที่สะดวกและมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง (โดยเฉพาะผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัส เช่น ผู้ที่มาจากประเทศที่มีการระบาด)

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการรักษาความสะอาด เช่น สบู่ล้างมือภายในห้องน้ำส่วนกลางทุกห้อง และแอลกอฮอลล์แบบเจล บริเวณทางเข้า-ออก สำนักงานทุกที่ (หมายเหตุ     แอลกอฮอลล์ เจล แนะนำให้เป็น เอทธิว แอลกอฮอลล์ 70% )

4. เข้มงวดด้านการรักษาความสะอาด โดยการทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน เช่น มือจับประตู ปุ่มกดลิฟต์ ห้องสันทนาการ ห้องออกกำลังกาย และทุกจุดสัมผัสในส่วนสันทนาการ เป็นประจำทุกวัน

5. การฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและการเช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยเฉพาะในอาคารที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกัน เช่น ห้องประชุม ห้องออกกำลังกาย ห้องน้ำ หรือแม้แต่บริเวณพื้นที่เปิดที่มีความเสื่ยงต่อการแพร่เชื้อ (หมายเหตุ :การทำความสะอาดตามข้อ 4 และ 5  ให้ใช้ยาฆ่าเชื้อกลุ่มควอเตอร์นารี่ แอมโมเนี่ยม คอมปาวด์ เช่น ไบโอเทน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ จำกัด  อัตราส่วน 10 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร)

6. พนักงานส่งสินค้า ให้พกพาเจลฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอลล์เจลติดรถเพื่อใช้ทำความสะอาดมือก่อนและหลังส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ทุกราย และทำความสะอาดรถพร้อมพ่มฆ่าเชื้อหลังจากกลับจากการปฏิบัติงานทุกวัน (หมายเหตุ : การพ่นฆ่าเชื้อรถขนส่ง ให้ใช้ ไบโอซอล 300  อัตราส่วน 1: 250 ฉีดพ่นด้วยหัวฉีดโฟมแรง ให้ทั่วทั้งคัน ทิ้งไว้  30 นาที แล้วจึงล้างน้ำออก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 และเชื้อโรคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อ African Swine Fever)

7. พนักงานทุกคนควรสวมหน้ากากอนามัยและเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน และหากพบมีอาการป่วย ไอ เป็นไข้ ให้หยุดปฏิบัติงานทันที โดยให้พบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และรักษาจนกว่าจะหาย หรือกรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศจะให้หยุดงานเพื่อเฝ้าระวัง 14 วัน

พนักงานทุกท่าน ควรติดตามข่าวสารและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงความเสื่ยงต่างๆ ในการติดเชื้อ ดูแลสุขอนามัยของตัวเองให้ดี เพื่อประโยชน์ต่อสังคม บริษัท และตนเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *