News
Our strategists will help you set an objective and choose your tools, developing a plan that is custom-built for your business.
01
เม.ย. - 2019
Gut Health คือ พลังของการเจริญเติบโต และกำไรของการผลิตสุกร

AHBDA FORUM  ฉบับนี้ขอนำเสนอ ความสำคัญของ  สุขภาพของระบบทางเดินอาหารรูปที่1(Gut Health) ต่อการผลิตสุกร  ปัจจุบันเป็นประเด็นที่สำคัญของหลายๆบริษัท ที่หันมาพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ  Gut Health เช่น  Probiotic,Acidifier,Enzyme เป็นต้น ความสำคัญหลัก ของ Gut Health ก็คือ

  1.ปัจจุบันอุตสาหกรรมสุกรที่แข่งขันในการผลิตเนื้อหมูคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำ  โดยเฉพาะต้นทุนของค่าอาหารเป็นมากกว่า2ใน3ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด (Patience, 2012)  ดังนั้นประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของธุรกิจ

  2.ระบบภูมิคุ้มกันของลำไส้ (ที่มีมากกว่า 70% ของเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกาย) ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของสุกร  และมีบทบาทสำคัญมากโดยเฉพาะทิศทางลดการใช้หรือปลอดยาปฎิชีวนะ ในธุรกิจการเลี้ยงสุกร  ปัจจุบัน

  3.การทำงานร่วมกันกับระบบอื่นๆของร่างกายโดยมีกลไกที่ซับซ้อน เช่น ระบบประสาท ระบบฮอร์โมน เรียกได้ว่าเป็นสมองที่สองของร่างกาย


รูปที่  1 ระบบทางเดินอาหาร

Gut Health  เป็นเรื่องสำคัญของลูกสุกรตั้งแต่เกิด เพราะลูกเกิดมาสัมผัสเชื้อ ทั้งเชื้อที่ปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมและเชื้อส่วนใหญ่ที่ได้รับมาคือเชื้อมาจากแม่  โรคต่างๆที่พบตลอดในช่วงการเลี้ยงสุกรขุน ต้นตอส่วนใหญ่มาจากเล้าคลอด ที่มีแม่สุกรเป็นตัวแพร่เชื้อที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ให้แก่ลูกสุกร 

ปัจจัยสำคัญต่อ Gut Health ได้แก่

1.แหล่งที่มาของสารอาหาร

2.จุลชีพประจำถิ่นในลำไส้ (Microbiota)

3.ไทด์ จังค์ชั่น (Tight junction)

4.การกินได้ (Feed Intake)

  สารอาหารที่ดี ต้องกินไปแล้วสร้างการอักเสบต่อทางเดินอาหารให้น้อยที่สุด เพื่อให้ลำไส้, วิลไล, ผนังลำไส้, เยื่อหุ้มลำไส้ มีความสมบูรณ์ เพิ่มการเติบโต และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อจุลชีพประจำถิ่นในลำไส้ 

  ตัวอย่างสารอาหารที่ดี ได้แก่ โปรตีนที่ย่อยง่าย, โปรตีนที่ไม่สร้างการอักเสบ ไม่สร้างการแพ้ต่อลำไส้ และโปรตีนจากถั่วเหลือง กากถั่ว ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ลดการสร้างภูมิแพ้ให้แก่ลำไส้

   จุลชีพประจำถิ่นในลำไส้หรือ  มีหลายตัว ได้แก่ กลุ่ม Lactobacillus, Bifido-bacteria ฯลฯ ซึ่งช่วยลดปริมาณของแบคทีเรียก่อโรคตัวหลักคือ อี.โคไล ถ้าจุลชีพที่ดีเติบโตได้ดี ก็จะเบียดไม่ให้ อี.โคไล มีบทบาทสร้างปัญหา อี.โคไล มีหลายสายเชื้อ พิษของอี.โคไลมีหลายรูปแบบ ทั้งท้องเสีย บวมน้ำ ช็อคตายก่อนหรือหลังหย่านม จุลชีพประจำถิ่นในลำไส้ยังเพิ่มการสร้าง butyrate ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของเยื่อเมือกทำให้ลำไส้มีการเติบโต วิลไลมีการงอกขยาย เพิ่มขีดความสามารถในการดูดซึมสารอาหาร


รูป 2 ตำแหน่ง Tight junction

ไทด์ จังค์ชั่น(Tight junction)รูปที่ 2  คือ  จุดเชื่อมต่อของเซลล์เยื่อเมือกที่สมบูรณ์ ซึ่งถ้ามีการอักเสบของลำไส้จะมีช่องโหว่ เรียกว่า leaky junction ความสมบูรณ์ของไทด์ จังค์ชั่น เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ต้องเน้นสารอาหาร การจัดการที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

  การกินได้ ผลการวิจัยส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าถ้าสุกรอนุบาลหลังหย่านม มีการเติบโตที่ดี แสดงว่ามีการอักเสบของลำไส้เล็กน้อย และมีการเพิ่มความยาวของวิลไล เพิ่มการดูดซึมสารอาหาร ลดการเกิดโรคจากเชื้ออี.โคไล, colibacillosis

  ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้เพิ่มสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร ก็จะมาเน้นในขบวนต่างๆเหล่านี้ครับ มีในรูปแบบทำหน้าที่เดี่ยวหรือทำหน้าที่รวมกัน   ตามจุดประสงค์การใช้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ธุรกิจยาสัตว์ของบริษัทเช่น  Alquernat nepsui ,Promax,Digestsea ,7-Pack เป็นต้น

  สำหรับฉบับถัดๆไป เราจะนำเสนอ การจัดหมวดหมู่ตามคุณสมบัติและหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อ Gut Health  ในสุกรกันครับ

เรียบเรียงจาก

แปลและเรียบเรียงโดย น.สพ. จักรกฤษณ์ ประเสริฐ

เอกสารอ้างอิง

https://www.pig333.com/articles/importance-of-gut-health-in-swine-production

https://www.swinethailand.com

https://www.swinethailand.com
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *