News
Our strategists will help you set an objective and choose your tools, developing a plan that is custom-built for your business.
ธ.ค.
01
ธ.ค. - 2019
การฆ่าเชื้อในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในฟาร์มสัตว์ปีก
น้ำสะอาดปราศจากเชื้อก่อโรคจัดเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการเลี้ยงไก่ คุณภาพน้ำกินที่ดีสำหรับให้ไก่ส่งผลต่อสุขภาพขอ […]
Read More
พ.ย.
01
พ.ย. - 2019
ธาตุเหล็กในลูกสุกร(ตอนที่ 1)
สวัสดีครับ  สำหรับAHBDA Forum เรามาคุยกันถึงเรื่องธาตุเหล็กในลูกสุกรในมุมมองต่างๆ ครับ ความสำคัญของธาตุเหล็ก   […]
Read More
ต.ค.
01
ต.ค. - 2019
แนวทางการลดปัญหา Green Muscle Disease ในไก่เนื้อ
ลักษณะกล้ามเนื้อหน้าอกมีสีเขียว Green Muscle Disease (หรือ Deep Pectoral Myopathy, DPM) เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มักพบในอุตสา […]
Read More
ส.ค.
01
ส.ค. - 2019
ปัญหาทั่วไปของคุณภาพเปลือกไข่(ตอนที่2)
Calcium Coated Eggs ไข่ที่เคลือบแคลเซียม ไข่ประเภทนี้จะมีแคลเซียมชั้นพิเศษปกคลุมไข่ทั้งฟอง หรือด้านใดด้านหนึ่งของไข่ สาเ […]
Read More
ก.ค.
01
ก.ค. - 2019
ปัญหาทั่วไปของคุณภาพเปลือกไข่(ตอนที่ 1)
ปัญหาทั่วไปของคุณภาพเปลือกไข่ มีหลากหลายปัญหาด้วยกัน ซึ่งจะขอนำเสนอปัญหาของคุณภาพเปลือกไข่ที่พบได้บ่อยๆในฟาร์มไก่ไข่บ้าน […]
Read More
มิ.ย.
01
มิ.ย. - 2019
การใช้ Probiotic ผสมในอาหารเลียราง(Creep feed)สำหรับลูกสุกรดูดนม
ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ให้แม่สุกรมีลูกดกมากขึ้น  ประเทศตันฉบับคุณแม่ลูกดก คือ เดนมาร์ก จำนวนลูกหมูที่เกิดขึ้นในเด […]
Read More
พ.ค.
01
พ.ค. - 2019
การจัดการโรคบิด (coccidiosis) ในสัตว์ปีกโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกผู้ผลิตต่างต้องการเลี้ยงไก่ให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสม่ำเสมอของฝูงที่ดี นอกจากนี้ยังต้องผลิตผลิตภัณฑ์ท […]
Read More
เม.ย.
01
เม.ย. - 2019
Gut Health คือ พลังของการเจริญเติบโต และกำไรของการผลิตสุกร
AHBDA FORUM  ฉบับนี้ขอนำเสนอ ความสำคัญของ  สุขภาพของระบบทางเดินอาหารรูปที่1(Gut Health) ต่อการผลิตสุกร  ปัจจุบันเป็นประเ […]
Read More
มี.ค.
01
มี.ค. - 2019
AHBDA Forum 61 : ผลกระทบทาง
เนื้อหาฉบับนี้เนื้อหาเกี่ยวกับโรคที่สาคัญในสุกร ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจของ การเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก และในประเทศไทยก็มีการระบาดของโรคนี้กันอย่างต่อเนื่อง โรคนี้คือโรคอะไรเชิญอ่านกันได้เลยค่ะ
Read More
ก.พ.
01
ก.พ. - 2019
AHBDA Forum 60 : Going Beyond
สำหรับ AHBDA FORUM ฉบับนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรค New castle
Read More
พ.ย.
01
พ.ย. - 2018
AHBDA FORUM SPECIAL EDITION
สำหรับ AHBDA FORUM Special Edition ฉบับนี้ เป็นการสรุปภาพของการที่ม
Read More
พ.ค.
01
พ.ค. - 2018
AHBDA Forum 62 : การวิเคราะห์ตลาด
เป็นการสรุปภาพของการที่ม ีโอกาสได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมงาน World Pork Expo 2017
Read More
01
พ.ค. - 2018
AHBDA Forum 62 : การวิเคราะห์
AHBDA Forum 62 : การวิเคราะห์ตลาดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับ AHBDA FORUM ประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับนี้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดนกมีผลต่อสัตว์ปีกอย่างไร มำติดตามกันนะคะ
Read More
ก.พ.
01
ก.พ. - 2018
AHBDA Forum 62 : การวิเคราะห์ตลาดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับ AHBDA FORUM ฉบับเดือนมิถุนายน ฉบับนี้มาอ่านกันนะคะว่าระบบฟอกอากาศในโรงเรือนสุกร จะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะกันได้อย่างไร
Read More
ม.ค.
01
ม.ค. - 2018
AHBDA Forum 64 : เรื่องของ “น้า”
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน AHBDA FORUM ฉบับนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำในโรงเรือนสัตว์นะคะ น้ำเป็นสิ่งสำคัญของสัตว์มีชีวิตทุกชนิดแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าน้ำที่ใช้ในโรงเรือนสะอาดและปลอดภัยต่อคุณภาพสัตว์มาติดตามกันค่ะ
Read More